Samodling av hassel & tryffel

Tillsammans med Britta Nylinder och Lina Pettersson har vi bildat en grupp för att undersöka möjligheterna för en samodling av hassel och tryffel. Vi går igenom den kunskap som finns inom området och tar fram en projektplan för att genomföra två testodlingar, en på Gotland och en i Skåne.

Målet är att på sikt ha en samodling som producerar färska hasselnötter och tryffel. Syftet är att introducera färska hasselnötter som en ny produkt på den svenska marknaden samt öka lönsamheten för trädgårdsproducenter.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

/Viktor Sundén

Annonser